BAP İstatistikleri
75
Tamamlanan
Proje
128
Devam Eden
Proje

Devam Eden Projeler

2018-FEN-D-001Araştırma Ve Eğitim-Öğretimi Geliştirmede Teknolojik Altyapı Çözümü: İstatistik Hesaplamaları LaboratuvarıDr. Öğr. Üyesi Mükerrem Bahar BaşkırAltyapı Projesiİstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
2018-FEN-A-024Benzisotiyazolinon, Tiyobenzizotiyazolinon Ve Benzotiyazin İle Difosfinler Veya Heterosiklik Aminlerin Çeşitli Metallerle [Pd (Iı), Hg (Iı), Ag (I)] Karışık Ligand Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Ahmet KaradağKapsamlı Araştırma ProjeleriFen Fakültesi
2017-FEN-A-018Bartın İli Ahatlar-Kapısuyu Yerleşimleri Arasındaki Biyotop Karakteristiklerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sarı NayimKapsamlı Araştırma ProjeleriPeyzaj Mimarlığı Bölümü
2017-FEN-A-009Polietilen Tereftalat (Pet) Atıklarıyla Odun Esaslı Lamine Kompozitlerin Üretilmesi Ve KarekterizasyonuDr. Öğr. Üyesi Kıvanç BakırKapsamlı Araştırma ProjeleriMobilya ve Dekorasyon Programı
2018-SOS-A-026Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi İle Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin AraştırılmasıDoç. Dr. Mutlu TürkmenKapsamlı Araştırma ProjeleriRekreasyon Bölümü
2017-FEN-A-013Farklı Otlatma Alanlarının Tohum Bankası Kompozisyonu Ve Arbusküler Mikorizal Simbiyotik İlişkisinin BelirlenmesiDr. Öğr. Üyesi Ayşe Genç LermiKapsamlı Araştırma ProjeleriBitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
2018-FEN-A-021Elektrodeposizyon Tekniği İle Üretilen Nanokristal Ni-Fe Ve Fe-Co-Ni Manyetik İnce Filmlerinin Yapısal, Manyetik Ve Yüzey ÖzellikleriDoç. Dr. Umut SaraçKapsamlı Araştırma ProjeleriFen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
2018-SOS-A-010Biyoloji Eğitimine Yönelik Stem Etkinlikleri Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin AraştırılmasıDr. Öğr. Üyesi Yılmaz KaraKapsamlı Araştırma ProjeleriFen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
2018-SOS-A-005Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi Ayşegül TuralKapsamlı Araştırma ProjeleriSosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
2018-SOS-A-002Bartın Halkının Bartın Üniversitesi’Nden Beklentilerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Fatma ÜnalKapsamlı Araştırma ProjeleriSosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
seek-warrow-warrow-eseek-eSayfa başına ürün1 - 10 128 öğeleri

Birimlere Göre Devam Eden Proje Sayıları